polski english

Antitabacoo & FASon

Problemy nałogów, zarówno alkoholowego jak i nikotynowego, są bardzo powszechne
w naszym społeczeństwie. Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, jak niekorzystny wpływ mogą mieć one na nich samych, a także na ich najbliższe otoczenie.  Projekty przygotowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn mają na celu profilaktykę i edukację na tematy związane z tymi uzależnieniami.

 

„AntiTobacco”to projekt, którego głównym celem jest uświadomienie społeczeństwa odnośnie negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą uzależnienie od papierosów.

Problem ten jest szeroko rozpowszechniony i jego profilaktyka to dla wielu po prostu „oklepany temat”, jednak z danych WHO dowiadujemy się szokujących faktów:
 palenie papierosów jest przyczyną 80-90% przypadków raka płuc u mężczyzn i 60-80% u kobiet,
palenie tytoniu powoduje corocznie ponad 80 tysięcy zgonów w samej Polsce,
- liczba palaczy w naszym kraju to ponad 10 mln osób – 40% ogółu populacji mężczyzn i 20% populacji kobiet, a także około 20-30% dzieci między 13-15 rokiem życia,
- 67% polskich dzieci jest narażonych na dym tytoniowy w swoim otoczeniu.

Patrząc na te wszystkie liczby postanowiliśmy również w naszym oddziale włączyć się
w projekt „AntiTobacco”. Wierzymy, że te liczby można zredukować!

 

Głównym zadaniem projektu „FASon” jest zaznajomienie społeczeństwa
z syndromem FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Alkoholowy Zespół Płodowy). Akcja jest skierowana szczególnie do młodych kobiet, które w przyszłości zostaną matkami. Chcemy im uświadomić, że alkohol niezależnie od formy, w jakiej jest spożywany przez kobietę w ciąży, bez przeszkód trafia do krwioobiegu dziecka, stanowiąc duże zagrożenie. Zespołowi Alkoholowemu Płodu można zapobiec tylko dzięki zaznajomieniu przyszłych rodziców
z zachowaniami, które mogą narazić zdrowie i życie dziecka. Właśnie to chcemy osiągnąć!

PLANOWANE DZIAŁANIA

  1. Edukacja rówieśnicza (Peer education)  - zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, podczas których poruszane są tematy uzależnień oraz ich skutków. 
  2. Akcje plenerowe,  jak np. obchody Światowego Dnia Bez Papierosa (31 maja).
  3. Organizacja stoisk podczas dużych akcji profilaktycznych np. Zdrowia pod Kontrolą

 

 

Kontakt:
Anna Mróz
Koordynator Lokalny Projektu "Antitabacco & FASon"
tel.: +48 519 627 517  I  e-mail: anna.mroz7@gmail.com

 

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl