polski english

Drużyna SCORE

Każdy z 6 Programów Stałych IFMSA ma trzy stopnie swojej struktury. Tak samo jest w naszym SCORE. Na szczeblu międzynarodowym wymianę naukową nadzoruje SCORE Director. Za organizację wymiany naukowej w każdym kraju odpowiedzialny jest: Koordynator Narodowy ds. Wymiany Naukowej (National Officer on Research Exchange), w skrócie NORE. Zajmuje się on zbieraniem i aktualizowaniem bazy projektów naukowych w całym kraju, przeprowadza kwalifikację studentów wyjeżdżających (outgoings) oraz rozdziela projekty poszczególnym studentom przyjeżdżającym (incomings). Aktualnie naszym NORE kadencji 2018/2019 jest Benjamin Michalik z Oddziału Kraków.

Na szczeblu lokalnym wymianę koordynuje: LORE, czyli Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (Local Officer on Research Exchange) oraz jego prawa ręka, czyli Asystent (LORE Asst.) To właśnie tym osobom przypada przyjemność organizowania projektów naukowych bezpośrednio w zakładach i klinikach. Odpowiadają one za przeprowadzenie kwalifikacji, promocję SCORE w oddziale, a także za opiekę nad przyjeżdżającymi studentami.

Może chcesz dołączyć do Drużyny SCORE?

  • Chcesz pomóc w opiece nad studentami z zagranicy?
  • Chcesz dowiedzieć się jak wygląda praca związana z wymianą naukową na naszej uczelni?
  • Chcesz podszkolić swój język angielski?
  • Znasz Katedry lub Zakłady na naszej Uczelni, które byłyby chętne przyjąć studentów z zagranicy w ramach wymiany naukowej SCORE?

Daj nam znać! Pracy w SCORE jest sporo, dlatego ciągle szukamy osób, które mają ochotę dołączyć do SCORE-teamu i pomóc nam w rozwijaniu programu. Jeżeli jesteś zainteresowany, nie wahaj się odezwać -> Kontakt

Działanie w ramach Programu Stałego ds. Wymiany Naukowe to oczywiście cenne punkty, ale to przede wszystkim okazja do zawarcia znajomości ze studentami z uczelni medycznych z całego świata!

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl