polski english

Egzamin Językowy

We wszystkich krajach obowiązuje język angielski!

Aby otrzymać certyfikat językowy należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • - ocena z egzaminu przynajmnej 4.0 (dobry) - na podstawie wpisu do indeksu lub wydruku z USOS
  • - legitymowanie się międzynarodowym certyfikatem językowym (szczegóły w Regulamienie SCORE)
  • - podejście do egzaminu w SJO
© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl