polski english

English Division

Koordynator Oddziału ds. English Division
(English Division Coordinator)
Marzena Urban
Tel.: + 48 664 468 565| E-mail: marzena.urban1997@gmail.com

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl