polski english

Faktury

W przypadku finansowania akcji z budżetu Oddziału należy:

1. Skonsultować się z Koordynatorem Programu Stałego oraz Skarbnikiem Oddziału.

2. Każdy zakup udokumentować poprzez odebranie poprawnie wypisanej faktury na dane:

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
  • ul. Oczki 1A, 02-007 Warszawa
  • NIP: 521-157-91-52

Ważne! Nie podpisuj faktury w miejscu "podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury"!

3. Opisać fakturę na odwrocie wg schematu:

"Wydatek zgodny z założeniami budżetowymi Oddziału Olsztyn IFMSA-Poland i Statusem Stowarzyszenia.
Faktura za zakup… na potrzeby akcji… organizowanej w ramach Programu (np.SCOPH) w dniu…"


Podpis Koordynatora Lokalnego Programu i podpis koordynatora danej akcji !!!!!

4. Wykonać kserokopię faktury (kserokopia również powinna być opisana w odwrocie).

5. Dostarczyć fakturę wraz z kserokopią do Skarbnika Oddziału.


Więcej informacji na temat finansowania akcji znajdziesz na: http://olsztyn.ifmsa.pl/pl/instruktaz/jak_finansowac_akcje
 

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl