polski english

Ile muszę mieć punktów?

Kwalifikacja na wymianę naukową przebiega podobnie jak rekrutacja na studia. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie uzbieranych przez Was punktów.

Co roku pułap do danego państwa/NMO jest inny, gdyż zależy on od ilości osób aplikujących na wymianę naukową, od ilości uzbieranych przez te osoby punktów oraz od ilości podpisanych kontraktów do wybranego państwa w danym roku.

Poniżej znajdziecie tabelę przedstawiająca liczbę punktów, jaka była potrzebna, aby zakwalifikować się do danego kraju w roku akademickim 2013/2014

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl