polski english

Kwestionariusz kwalifikacyjny

Kwestionariusz gotowy do druku znajduje się w zakładce: Do pobrania!

Poprawnie wypełniony kwestionariusz to podstawa kwalifikacji!

Zanim oddacie go LORE (Koordynatorowi Lokalnemu ds. Wymiany Naukowej) upewnijcie się czy poprawnie uzupełniliście wszystkie najważniejsze punkty:

  • Kolejność podanych krajów/NMO musi być zgodna z Waszymi preferencjami, zaczynając od kraju do którego najbardziej chcecie pojechać!
  • Średnia ocen z poprzedniego roku potwierdzona przez Dziekanat
  • Działalność w kołach naukowych potwierdzona przez opiekunów kół
  • Podpisane oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń finansowych w przypadku utraty wyjazdu na wymianę naukową nie z winy IFMSA–Poland

Do kwestionariusz załączcie kserokopie prac naukowych wymienionych w kwestionariuszu (ksero abstraktu).

UWAGA! Przy wypisywaniu Waszej aktywności naukowej związanej z udziałem w konferencjach prosimy wpisywać jedynie te konferencje w których braliście CZYNNY udział tzn. wygłaszaliście swoją pracę. Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji!

Na podstawie dostarczonych przez Was dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów itp. Komisja Kwalifikacyjna Oddziału podlicza zdobyte przez Was punkty.

Rzetelne uzupełnienie kwestionariusza, które umożliwi sprawiedliwe podliczenie punktów to WASZE ZADANIE! Aktualny taryfikator punktowy znajduje się w Regulaminie SCORE.

Wpisując nazwę kraju na kwestionariuszu kwalifikacyjnym zawsze należy podać NMO, rodzaj kontraktu (BI czy UNI) oraz w przypadku kontraktu na ściśle określony termin, wybrany miesiąc (dotyczy tylko: Grecji, Hiszpanii- Katalonii, Korei Południowej, USA).

Termin wyjazdu do krajów, które nie mają ściśle określonego miesiąca, w którym obowiązuje kontrakt, student wybiera dopiero po zakwalifikowaniu się (na podstawie EC oraz dostępności wybranych przez siebie projektów).

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl