polski english

Kwalifikacja łączona

Istnieje możliwość wspólnego wyjazdu maksymalnie 3 osób!

Warunki które trzeba spełnić, aby móc aplikować o wyjazd w ramach Kwalifikacji Łączonej są opisane w punkcie 3.8 Regulaminu SCORE.

Pamiętajcie: Podczas Kwalifikacji np. 3 osób bierzemy pod uwagę punktację osoby z najmniejszą ilością punktów!

Podstawą ubiegania się o wspólny wyjazd jest poprawne wypełnienie pola "Aplikacja łączona" oraz identyczna kolejność wybranych krajów/NMO w Kwestionariuszu kwalifikacyjnym!

Po zakwalifikowaniu się do jednego z wybranych krajów, wszystkie osoby jadące w ramach kwalifikacji łączonej są zobowiązane wpisać w uwagach, zarówno do NORE-in jak i NORE-out, w swoim AF (Application Form) w bazie ifmsa.net, adnotację z imieniem i nazwiskiem osoby, z którą chcą jechać oraz informację, że proszą o przydzielenie do tego samego miasta.

NORE IFMSA-Poland nie odpowiada za przydzielanie projektów osobom zakwalifikowanym!

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl