polski english

Meeting the youngsters

Projekt Meeting the youngsters to autorski projekt Oddziału Olsztyn. W związku z coraz większą liczbą obcokrajowców studiujących w naszym mieście zauważyliśmy potrzebę akcji, która pomogłaby zasymilować przyjeżdżających studentów ze społecznością Olsztyńską. Jak wiadomo, postawy najłatwiej kształtować jest w wieku szkolnym, dlatego też razem ze studentami English Division odwiedzamy Olsztyńskie szkoły gimnazjalne, aby w ramach lekcji angielskiego zaprezentować kulturę innych krajów. Studenci przygotowują prezentację przedstawiającą kulturę, zwyczaje, kuchnię i ciekawostki kraju, z którego pochodzą, nie unikając tak drażliwych - wydawać by się mogło - tematów jak odmienność rasowa czy religijna. Po prelekcji uczniowie mogą zadawać pytania występującym studentom i dzięki temu zaspokajać swoją ciekawość oraz poszerzać horyzonty. Następnie przeprowadzane są mini-quizy dotyczące informacji, które zawarte były w prezentacjach - jest to dodatkowa szansa na zapamiętanie ciekawych informacji, których być może nigdy nie usłyszeliby na lekcji geografii.

Dzięki temu projektowi możemy połączyć przyjemne z pożytecznym - uczniowie chętnie biorą udział w lekcji, która przebiega w nieco inny sposób niż klasyczny, utarty schemat zajęć szkolnych, a dodatkowo uczą się tolerancji względem innych. Zaczynają rozumieć, że nauka języka to coś więcej niż wkuwanie słówek lub struktur gramatycznych - to sposób komunikacji z drugim człowiekiem. Równocześnie, poprzez zwykłą rozmowę, oswajamy z obecnością ludzi o odmiennym pochodzeniu, wyznaniu czy kolorze skóry. Chcemy złamać stereotypy, nie raz krzywdzące, dotyczące ludzi innych narodowości. Uczymy, że coś, co jest inne jest również fascynujące. Pokazujemy, że nie ważne skąd pochodzimy, w jakiego Boga wierzymy, jakim językiem mówimy, wszyscy jesteśmy tacy sami - jesteśmy ludźmi. Jesteśmy przyjacielscy i przede wszystkim zdolni do zaakceptowania drugiego człowieka takim, jakim jest.

 

Maryla Kapusta

Lokalny Koordynator ds. Praw Człowieka i Pokoju/ Local Officer on human Rights and Peace (LORP)
tel: | e-mail: lorp@olsztyn.ifmsa.pl
Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

© 2017 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl