polski english

O programie

Program Stały ds. Zdrowia Publicznego
Standing Committe on Public Health

 

 

Jesteśmy jednym z sześciu programów stałych działających w obrębie IFMSA. Wszystkich członków SCOPH-u na całym świecie łączy jedno – walczymy o „zdrowsze jutro”.

Poprzez liczne konferencje, warsztaty, dyskusje ze specjalistami, akcje ulotkowe i plakatowe, staramy się zainteresować społeczeństwo jakże istotnym tematem zdrowia publicznego oraz poszerzyć jego wiedzę z tego zakresu. Otwarci jesteśmy na wszelkie inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomo?ci ludzi z zakresu promocji zdrowego stylu życia, stąd nasza współpraca z różnorodnymi jednostkami, od organizacji pozarządowych (WHO, UNICEF, Fundacja „Promocja Zdrowia”, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) po centra handlowe, przedszkola czy szkoły.

W obrębie SCOPH-u realizujemy liczne projekty lokalne, nasze własne pomysły, a także projekty międzynarodowe dostosowane do potrzeb naszego społeczeństwa.

Do współpracy zachęcamy wszystkich studentów, którym nie jest obojętne to, co dzieje się wokół nas!

Główne cele:

  • Zwiększenie świadomości na temat Zdrowia Publicznego wśród społeczeństwa
  • Edukacja i rozwój zainteresowań tematem Zdrowia Publicznego wśród studentów medycyny i innych kierunków medycznych
  • Praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, narodowymi i lokalnymi

 

 

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl