polski english

O programie

Program Stały ds. Wymiany Naukowej

(Standing Committee on Research Exchange)

Informacje ogólne na temat SCORE:

Program międzynarodowej wymiany naukowej SCORE umożliwia studentom medycyny pracę przy projekcie naukowym na zagranicznej uczelni. Głównym założeniem programu jest pogłębianie wiedzy teoretycznej podczas nabywania umiejętności prowadzenia badań naukowych. Praca badawcza odbywa się pod okiem tutora, który sprawuje opiekę nad studentem. Daje to szansę poznania oraz skorzystania z doświadczeń, rozwiązań i technologii stosowanych przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie. Umożliwia także indywidualne podejście do każdego z uczestników wymiany i poszerzanie jego zainteresowań.

Projekty naukowe obejmują zakres praktycznie wszystkich dziedzin medycyny, podzielone są przy tym na trzy główne grupy: projekty z zakresu basic science, a także projekty kliniczne z pracą laboratoryjną lub bez pracy laboratoryjnej.

Standardowo wymiana trwa 4 tygodnie i najczęściej odbywa się podczas miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień).

Na zakończenie projektu student może być proszony o przygotowanie plakatu, artykułu bądź innej formy prezentacji wyników swojej pracy.

W czasie wolnym uczestnicy wymiany SCORE mają także niepowtarzalną okazję poznania nowych ludzi i kultur, biorąc udział w licznych atrakcjach i wycieczkach organizowanych przez studentów goszczących.

Kto może wyjechać w ramach SCORE?

Na wymianę SCORE może wyjechać każdy członek IFMSA-Poland, zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy związanej z prowadzeniem badań naukowych w klinikach na całym świecie. Na wymianę naukową mogą wyjechać studenci ze wszystkich kierunków naszego Uniwersytetu Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W przypadku studentów spoza kierunku lekarskiego, wybrany projekt musi uwzględnić możliwość odbycia wymiany naukowej przez studenta z innego kierunku niż lekarski.

I NAJWAŻNIEJSZE: Szansę na wyjazd mają także studenci I ROKU!

Osoby spoza kierunku lekarskiego, zanim złożą aplikację do danego kraju proszone są o kontakt z osobą koordynującą wymianę naukową w danym oddziale, w celu potwierdzenia, że jest możliwy wyjazd i udział w danym projekcie osoby z kierunku innego niż lekarski.

English Division Students! Research Exchange is also available for you! Please contact Local Officer on Research Exchange to get more information-> lore@olsztyn.ifmsa.pl

 

Konrad Miłaszewski

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej/ Local Officer on Research Exchange
Tel: +48 601 787 882 | Email: lore@olsztyn.ifmsa.pl
Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland 
© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl