polski english

O programie

Program Stały ds. Edukacji Medycznej
Standing Comitte On Medical Education

SCOME zostało powołane w 1951 r. jako jeden z trzech pierwszych Programów Stałych Federacji. Od 60 lat koncentruje swe działania na szeroko pojętej edukacji medycznej. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. SCOMEdianie dążą do stworzenia systemu w którym student najoptymalniej przyswaja wiedzę oraz przede wszystkim rozwija swoje zainteresowania.

Program ten służy przede wszystkim tym studentom, którzy czują głód wiedzy. A my jesteśmy po to, aby ten głód zaspokoić! Zgodnie z tą ideą organizujemy konferencje, warsztaty, szkolenia, praktyki. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał „cześć praktyczną”. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas zajęć.

Jednym z priorytetowych założeń jest rozwój nauczania medycyny na świecie i wprowadzenie optymalnego systemu nauczania na wszystkich uczelniach medycznych. Poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń studenci z całego świata starają się dostrzec zarówno pozytywne, jak i negatywne strony każdego modelu edukacji młodych medyków (tradycyjnego, Problem Based Learning, Evidence Based Learning oraz tzw. mieszanego) i znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Dzięki tym doświadczeniom studenci są cennymi i kreatywnymi partnerami w rozmowach na temat programów nauczania zarówno dla władz swoich uczelni, jak i dla przedstawicieli władz decydujących o systemie edukacji medycznej w poszczególnych państwach.

 

Anna Mróz

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej / Local Officer on Medical Education (LOME)
tel: +48 519 627 517 | E-mail: lome@olsztyn.ifmsa.pl
Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl