polski english

Opłaty

Zgodnie z punktem 8. Regulaminu SCORE, osoba wyjeżdżająca za wymianę naukową SCORE jest zobowiązana uregulować poniższe opłaty:

WYMIANA BILATERALNA (BI)

 • Składka członkowska (50 zł) - opłacana raz na rok akademicki
 • Opłata kontraktowa (250 zł)
 • Opłata za studenta przyjeżdżającego (500 zł)
 • Opłata zwrotna za Wymianę Naukową (400 zł)

WYMIANA UNILATERALNA (UNI)

 • składka członkowska (50 zł) - opłacana raz na rok akademicki
 • opłata kontraktowa (250 zł)
 • opłata unilateralna (płatna na miejscu): wysokość określa EC danego kraju -> patrz: Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany.
 • opłata zwrotna za Wymianę Naukową (400 zł)

KOSZTY TRANSPORTU STUDENT POKRYWA WE WŁASNYM ZAKRESIE!

Wszystkie opłaty (poza składką członkowską) należy uregulować po zakwalifikowaniu się do jednego z wybranych przez siebie krajów!

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 • Opłata kontraktowa (250 zł) do 7 dnia od dnia zakwalifikowania
 • Opłaty za studenta wyjeżdżającego (500 zł) do 10 lutego 2019 r.
 • Opłata zwrotna (400zł) do 10 kwietnia 2019 r.

Po zakwalifikowaniu się na wymianę naukową, w kraju do którego pojedziecie zazwyczaj dostajecie tzw. Pocket Money, czyli kieszonkowe. Zakwaterowanie najczęściej załatwia uczelnia, która Was przyjmuje. Często macie też z góry zapewniony social program, albo zamiast pieniędzy dostajecie talony na posiłki. Wszystkie te kwestie są jednak zależne od danego kraju i jego Exchange Conditions, dlatego najlepiej przeczytać warunki wymiany (EC) wybranego państwa/NMO -> Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany

INFORMACJE NA TEMAT ODRABIANIA OPŁATY ZWROTNEJ USTALA PONIŻSZA UCHWAŁA (w załączniku), a tutaj krótkie podsumowanie:

 • opiekowanie się nad incomings (być Contact Person - CO) - w zależności od ilości dni na to przeznaczonych, jest inny % zwrotu tej opłaty
   
 • uczęszczać na zajęcia podczas wymiany 
   
 • wypełnić Evaluation Form oraz napisania relacji z praktyk wakacyjnych/wymiany naukowej do bazy IFMSA-Poland
© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl