polski english

Partnerzy

IFMSA - Poland Oddział Olsztyn jest otwarte na pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do swojej działalności.

Wszelkie rozmowy członków zwyczajnych i Koordynatorów Programów stałych z podmiotami zewnętrznymi – sponsorami/ partnerami/ firmami/ organizacjami/ instytucjami bez konsultacji z Wiceprezydentem ds. marketingu są zabronione.

Koordynator Projektu składa zapotrzebowanie na pozyskanie konkretnych  partnerów na akcję do swojego Koordynatora Programu stałego, ten konsultuje się z Wiceprezydentem ds. marketingu. Ten po porozumieniu z Prezydentem daje odpowiedź.

Rozmowy prowadzone są przez Zarząd Oddziału, Zespół ds. marketingu, bądź (po wcześniejszym ustaleniu) przez Koordynatora.

Każdy kontakt z podmiotami zewnętrznymi bez konsultacji z Wiceprezydentem ds. marketingu będzie rozpatrywany przez Komisję Rewizyjną Oddziału.

 

Sonia Konsek

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu / VPE LC
tel: | e-mail: vpe@olsztyn.ifmsa.pl
Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 
© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl