polski english

Serce masz tylko jedno

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Mimo szeroko zakrojonych działań profilaktycznych w ostatnich latach wskaźnik umieralności w naszym kraju jest 3 razy większy niż w krajach Europy Zachodniej.

Dlatego studenci medycyny wychodzą do centrów handlowych, gdzie mierzą poziom glukozy we krwi, wartość ciśnienia tętniczego czy wyznaczają BMI. W miarę możliwości staramy się też udzielać informacji na temat chorób układu krążenia, jak i cukrzycy oraz interpretować otrzymane przez nas na miejscu wyniki. Ma to pomóc w wykryciu chorób układu krążenia osobom, które nie mają świadomości, że mogą je mieć oraz uświadomić jak ważnym badaniem jest prosty pomiar ciśnienia. Chcemy by dzięki temu coraz więcej osób wykonywało te badania regularnie oraz w razie nieprawidłowych wyników udało się do lekarza nim będzie za późno.

Cele projektu to:            

  • zwrócenie uwagi Polaków na rzeczywisty problem społeczny opieki kardiologicznej,
  • konieczność zwiększenia świadomości dotyczącej zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadciśnienie, miażdżyca i choroby serca oraz zapewnienia odpowiedniej edukacji,
  • zachęcenie do profilaktyki: częstych badań poziomu cukru, cholesterolu, aby w przyszłości uniknąć komplikacji zdrowotnych,
  • zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z wczesnego wykrycia cukrzycy, miażdżycy i chorób serca.

Do tej pory akcja organizowana była kilkakrotnie, głównie w ramach „Zdrowia Pod Kontrolą". 

 

 

Kontakt:
Piotr Wojciechowski
Koordynator Lokalny Projektu "Serce Masz Tylko Jedno"
tel.: +48 601 997 594  I  e-mail: Ciechu4@gmail.com

 

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl