polski english

Ważne dla aplikujących!

Kilka ważnych informacji dla aplikujących 

1. Zapoznaj się regulaminem- znajdziesz tam odpowiedzi na większośc Twoich wątpliwości i pytań oraz rozwiązania Twoich problemów. 

2. Zanim wybierzesz kraj, do którego będziesz aplikował sprawdź czy spełniasz wymagania danego NMO !!! 

http://ifmsa.org/exchange/scope/explore/exchange-conditions

 

Jako że mało kto dociera do końca regulaminu poniżej mini streszczenie :) :) 

 

 • Na praktyki mogą aplikowac tylko studenci kierunku lekarskiego, którzy zaczęli już zajęcia kliniczne- po III roku i są członkami IFMSA-Poland  

 

 • Studenci, którzy rozpoczęli zajęcia kliniczne, mogą ubiegać się o wyjazd na praktyki z listy ogólnopolskiej
  wczesnej, lokalnej, ogólnopolskiej późnej i substytucji

 

 • IFMSA-Poland nie gwarantuje, że student ubiegający się o miejsce na danym oddziale zostanie tam zaakceptowany.
 
 • Komplet wymaganych dokumentów obejmuje:
a) wypełniony papierowy kwestionariusz kwalifikacyjny
b) potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej na bieżący rok akademicki
c) potwierdzenie oceny z egzaminu z języka obcego (ksero z indeksu lub wyciąg z USOS) lub certyfikat językowy ( dla osób, które nie posiadaja certyfikatu lub nie zdawały jeszcze egzaminu z języka zorganizujemy egzamin w SJO- skontaktuj się z LEO w tej sprawie) 
d)potwierdzenie średniej ocen z ostatniego roku (pieczątka z dziekanatu na kwestionariuszu papierowym) 
e) potwierdzenie działalności SKN (co najmniej rok) 
f) abstrakt pracy naukowej (max. 3 strony) 
 
 • Warunkiem rozpoczęcia procesu kwalifikacji jest złożenie przez członka Stowarzyszenia kompletu
  wymaganych dokumentów do LEO właściwego Oddziału oraz przesłanie wypełnionego elektronicznego 
  kwestionariusza kwalifikacyjnego w terminie określonym przez NEO;

 

 • W tym roku nie ma możliwości aplikowania na wyjazdy łączone; 

 

 • Nie zaleca się kupowania biletu przed otrzymaniem Confirmation Card z Oddziału, do ktorego składało się aplikacje. Dopóki nie nie otrzymacie CC nie możecie mieć 100% pewności gdzie będziecie odbywac praktyki!!! 

 

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl