polski english

Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany

Koniecznością jest wybór max. 3 NMO (National Member Organisation): -o przydzieleniu kraju decyduje polski NORE na podstawie punktacji.

Każdy kraj organizujący Wymianę Naukową SCORE określa wymagania wobec studentów przyjeżdżających. Wymagania mogą dotyczyć szczepień, zaświadczeń lekarskich nt. stanu zdrowia, ubezpieczenia, certyfikatu językowego lub zaświadczeń z uczelni, itp.

Zadaniem studenta jest PRZED wyborem krajów i złożeniem aplikacji, upewnić się, że spełnia wszystkie Exchange Conditions (EC), czyli warunki wymiany danego kaju.

Warunki wymiany naukowej (Exchange Conditions) w wybranych państwach: http://ifmsa.org/exchange/score/explore/exchange-conditions

Uwaga! Kraje/NMO trzeba wpisywać w kolejności preferencji! Upewnijcie się czy odpowiadają Wam warunki wymiany i czy je spełniacie.

Należy wymienić tylko te kraje, do których chcecie, a przede wszystkim jesteście w stanie pojechać (biorąc pod uwagę kwestie finansowe, kulturowe itp.)

Jeśli interesuje Was tylko jeden konkretny kraj to możecie wpisać tylko to jedno państwo!

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji student wybiera 3 projekty z kraju, do którego został zakwalifikowany i wpisuje je w kolejności od najbardziej pożądanego. -o przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego.

Pamiętajcie, aby przy wyborze kraju, zwrócić uwagę, czy w bazie tego kraju są aktualne i dostępne projekty odpowiadające Waszym zainteresowaniom oraz czy spełniacie Exchange Conditions (EC) tego kraju!

Jeśli już zakwalifikujecie się do danego kraju, a okaże się że nie ma w jego bazie projektów, na które chcecie/możecie pojechać jest to równoznaczne z rezygnacją, a więc tracicie punkty bez możliwości wyjazdu do innego kraju zarówno w ramach SCORE jak i SCOPE w roku akademickim, w którym rezygnujecie, a ponadto- zależnie od czasu rezygnacji- możliwe, że nawet i w roku następnym.

Baza projektów: http://ifmsa.org/exchange/score/explore/projects

NIE WYBIERAJCIE KRAJU TYLKO NA PODSTAWIE NAZWY! TO MUSI BYĆ PRZEMYŚLANA DECYZJA!

Listę dostępnych krajów/NMO wraz z ilością miejsc do danego kraju, znajdziecie poniżej w załączniku oraz w zakładce Do pobrania!

BI oznacza wymianę bilateralną (student wyjeżdża i na jego miejsce do Polski przyjeżdża student z danego kraju).

UNI oznacza wymianę unilateralną (jest to wymiana jednostronna, student wyjeżdża i nikt nie przyjeżdża na jego miejsce).

Różnica w wymianie BI i UNI odnosi się głównie do wysokości opłat.

Patrz: zakładka Opłaty

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl