polski english

WYNIKI KWALIFIKACJI

Listy osób zakwalifikowanych do pobrania poniżej

Zgodnie z zapisami Regulaminu SCORE jedynym formalnym potwierdzeniem zaakceptowania przez organizację goszczącą jest otrzymacie w bazie danych ifmsa.org Card of Acceptance i dopiero po otrzymaniu CA student może nabyć bilet, mając pewność, że organizacja goszcząca nie odwoła jego praktyki. Do czasu otrzymania CA kontrakt może zostać anulowany lub przedatowany (choć w praktyce jednak zdarza się niezwykle rzadko).

Przypominamy, że w ciągu 7  dni kalendarzowych od daty ukazania się listy należy uiścić opłatę kontraktową, przy czym za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Stowarzyszenia. Oznacza to, że opłata w wysokości 250 zł  po ogłoszeniu listy ogólnopolskiej wczesnej SCORE musi się znaleźć na koncie Oddziału najpóźniej w dniu 2 grudnia 2017 r. (proszę pamiętać, że operacje międzybankowe zajmują zwykle 1 dzień roboczy) lub 29 grudnia 2018 r. w przypadku listy późnej. Numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty możecie uzyskać u Skarbnika Oddziału.

Pozostałe opłaty należy wnieść do dnia:

  •  10.02.2017 r. (opłata za studenta przyjeżdżającego) 
  •  10.04.2017 r. (opłata kontraktowa)

Potwierdzenie przelewu należy przesłać pocztą e-mail do LORE - zakładka Kontakt

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl