polski english

Zasady prawidłowego tworzenia pism

  1. Każde pismo wychodzące musi być podpisane przez Prezydenta.
  2. Do tworzenia oficjalnych pism używamy czcionki: Georgia.
  3. Do tworzenia oficjalnych pism używamy papieru firmowego Oddziału Olsztyn IFMSA-Poland.
  4. Sygnatury nadaje Sekretarz nfilimoniuk@gmail.com.
  5. Pismo musi dotrzeć do Sekretarza najpóźniej 5 dni przed wydarzeniem.
  6. Koordynatorzy Lokalni Projektów i Koordynatorzy Programów Stałych zobligowani są do przesłania pisma wychodzącego do Sekretarza.
  7. Szczegółowe wiadomości znajdziecie w prezentacji poniżej.

 

Natalia Filimoniuk
Sekretarz Oddziału Olsztyn IFMSA - Poland
tel.663 236 064: | e-mail: nfilimoniuk@gmail.com
Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl