Kalendarz - Październik 2019

1

Październik

Peer Support 2019 Integracja dzień trzeci

Akcja mająca na celu zapoznanie osób z pierwszego roku ze sobą oraz z osobami z wyższych lat; nawiązanie współpracy z...

PeerSupport 2019 Paczka dla Pierwszaka

Akcja mająca na celu przekazanie upominków - welcome bag, dla pierwszego roku.

2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10

9

Październik

Spotkanie Informacyjne IFMSA-Poland 2019

Akcja mająca na celu zapoznanie sytudentów z lat 1-5 z zagadnieniem, jakim jest IFMSA oraz IFMSA-Poland. Na spotkaniu przedstawiliśmy skład...

10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10

18

Październik

Ogólnopolskie Warsztaty Programów Stałych ds. Praktyk Klinicznych i Wymian Naukowych SCOPE i SCORE 18-20.10.2019

Warsztaty Programów Stałych SCORE i SCOPE. Trwały od piątku do niedzieli. W trakcie warsztatów odbyły się sesje i szkolenia skierowane...

19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10

29

Październik

Spotkanie informacyjne Exchanges

Spotkanie informacyjne dotyczące programów wymianowych działających w Oddziale Olsztyn. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami kwalifikacji na wymianę naukową i praktyki...

Spotkanie informacyjne SCOPE & SCORE

20:15

Chcesz wyjechać za granicę na niezapomniane praktyki w życiu? Po dniu na oddziale iść na plażę, zwiedzać miasto czy smakować...

30.10
31.10

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.