Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału

Zarząd Oddziału Olsztyn na kadencję 2019/2020 

 

 

Prezydent Oddziału - Bartosz Kędziora prezydent@olsztyn.ifmsa.pl

 

Sekretarz Oddziału - Paulina Kołodziejczyk sekretarz@olsztyn.ifmsa.pl

 

Skarbnik Oddziału - Józef Czerkies skarbnik@olsztyn.ifmsa.pl

 

Wiceprezydent ds. marketingu – Dominika Hanusek - vpe@olsztyn.ifmsa.pl

 

Wiceprezydent ds. zasobów ludzkich - Konrad Miłaszewski - vpm@olsztyn.ifmsa.pl

 

Delegat Oddziału – Bartosz Kędziora

 

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej - Justyna Kacperczyk lore@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych - Joanna Tabak leo@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS - Laura Eliszewska lora@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego - Natalia Rutecka lpo@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej - Natalia Konopko lome@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju – Karolina Szamałek lorp@olsztyn.ifmsa.pl

 

 

 

A oto nieugięci lokalni strażnicy regulaminów obowiązujących w IFMSA-Poland:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału - Maja Żurowska kro@olsztyn.ifmsa.pl

 

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału: Julia Dróżdż

 

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału: Wiktor Możarowski

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.