Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału

Zarząd Oddziału Olsztyn na kadencję 2020/2021 

 

 

Prezydent Oddziału - Bartosz Kędziora prezydent@olsztyn.ifmsa.pl

 

Sekretarka Oddziału - Paulina Kołodziejczyk sekretarz@olsztyn.ifmsa.pl

 

Skarbnik Oddziału - Józef Czerkies skarbnik@olsztyn.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka Oddziału ds. marketingu - Kinga Haduch - vpe@olsztyn.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka Oddziału ds. zasobów ludzkich - Joanna Tabak - vpm@olsztyn.ifmsa.pl

 

Delegat Oddziału - Bartosz Kędziora delegat@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Wymiany Naukowej -  Lena Tomaszek lore@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych - Beata Twardowska leo@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS - Laura Eliszewska lora@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Publicznego - Aleksandra Kłosińska lpo@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Edukacji Medycznej - Martyna Chrustowiczlome@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju - Olga Chorąży lorp@olsztyn.ifmsa.pl

 

 

 

A oto nieugięci lokalni strażnicy regulaminów obowiązujących w IFMSA-Poland:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału - Konrad Miłaszewski kro@olsztyn.ifmsa.pl

 

Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału - Dominika Hanusek kro@olsztyn.ifmsa.pl

 

Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału - Justyna Kacperczyk kro@olsztyn.ifmsa.pl

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.