Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału

Zarząd Oddziału Olsztyn na kadencję 2022/2023 

 

 

Prezydent Oddziału 

Kinga Haduch - prezydent@olsztyn.ifmsa.pl

 

Sekretarz Oddziału

Ignacy Kosterski-Spalski -sekretarz@olsztyn.ifmsa.pl

 

Skarbnik Oddziału 

Natalia Mazek skarbnik@olsztyn.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka Oddziału ds. marketingu 

Jan Okliński - vpe@olsztyn.ifmsa.pl

 

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich

Wiktor Kaczmarek - vpm@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej   

Anna Gamrot - lore@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych 

Joanna Najbar - leo@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS

Julia Młyńska lora@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Publicznego

Maria Smolińska lpo@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Edukacji Medycznej

Dominika Mysiorska - lome@olsztyn.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju

Olga Chorąży lorp@olsztyn.ifmsa.pl

 

Delegat Oddziału

Bartosz Kędziora - delegat@olsztyn.ifmsa.pl

 

 

 

A oto nieugięci lokalni strażnicy regulaminów obowiązujących w IFMSA-Poland:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału

Szymon Więcławski kro@olsztyn.ifmsa.pl

 

Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału

Beata Twardowska kro@olsztyn.ifmsa.pl

 

Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału

Karolina Szamałek kro@olsztyn.ifmsa.pl

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.