Akcje

03.07

Środa

16:00
Uppon Arrival Training

Akcja mająca na celu pzybliżenie Incomings zasad wymiany oraz podstawowych różnic w życiu społeczym w Polsce przeprowadzona dnia 3/07/2019 w Domu Studenckim 11 w Olsztynie. Akcja mała Akcja trwała 1,5 godziny Akcja przeprowadzona pierwszy raz

10.07

Środa

13:00
MedEx

W ramach akcji MedEx organizujemy warsztaty szycia chirurgicznego. Nasi goście z zagranicy mogą przećwiczyć swoje chirurgiczne umiejętności i poznać nowe rodzaje szwów. Dla niektórych to pierwsza przygoda z szyciem w życiu. Akcje MedEx to nie tylko okazja do podniesienia swoich umiejętności, ale także poznania wspaniałych ludzi z innych krajów.

30.06

Niedziela

00:00
Social Program lipiec 2019

Akcja średnia (d, i, j, g, b) przeprowadzona po raz pierwszy w tym roku akademickim. Akcja mająca na celu zapewnienie opieki nad Incomings przyjeżdżającymi do Olsztyna na wymianę w lipcu 2019. Czas trwania: miesiąc lipiec. Miejsce przeprowadzenia: Olsztyn.

01.06

Sobota

12:00
XX. lecie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Akcja promocyjna IFMSA-Poland i wydziału lekarskiego CM UWM W Olsztynie. Akcja była skierowana do dzieci i rodziców obecnych na XX. leciu UWM, złożona była z akcji "Szpital Pluszowego Misia", "Marzycielska poczta" i "Serce masz tylko jedno". Podczas akcji mierzono poziom cukru i ciśnienia u dorosłych, dla dzieci przygotowano zabawy oraz możliwość stworzenia laurek dla osób z domu dziecka.

24.05

Piątek

17:15
Poznaj swoją specjalizację - How to doktor?

Akcja dla studentów medycyny zorganizowana przy współpracy z Porozumieniem Rezydentów. Jej celem było zapoznanie z tym, co czeka nas na LEKu, stażu, specjalizacji, a także poszerzenie wiedzy na temat działalności Porozumienia Rezydentów.

23.05

Czwartek

17:30
Warszataty Porodu Fizjologicznego

"Warsztaty Porodu Fizjologicznego"  Projekt miał na celu zapoznanie studentów z mechanizmem porodu fizjologicznego. Warsztaty odbyły się w formie praktycznych zajęć z odbierania porodu na fantomach, z omówieniem zasad postępowania podczas porodu ulicznego. Pan dr Łukasz Stelmaszczyk, asystent w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa MSZ opowiedział o naturalnym przebiegu porodu, o czynnikach, które warunkują jego prawidłowy przebieg oraz o porodzie w warunkach pozaszpitalnych.

29.05

Środa

19:00
Artykuł 18

Akcja podczas której obyła się projekcja filmu Artykuł 18, którego tematyką są problemy osób LGBT, próby utworzenia związków partnerskich i poziom debaty publicznej na ten temat. Współpracowaliśmy z Olsztyńskim Marszem Równości, a akcja skierowana była poza studentami UWM, do wszystkich mieszkańców Olsztyna. W trakcie akcji odbyła się też loteria, której zwycięzcy wygrali podwójne bilety do kina Helios.

25.05

Sobota

13:00
Czytamy Pomagamy

Akcja mająca na celu pomóc małym pacjentom zapomnieć o pobycie w szpitalu przez zabawę i śpiewanie piosenek z okazji Dnia Matki.

15.05

Środa

15:00
Poznaj swoją specjalizację - neurologia

Akcja organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Neurologicznym, mająca na celu przybliżenie studentom specyfiki specjalizacji z neurologii. Wydarzenie trwało 1,5 godziny, przeprowadzone zostało przez prof. Marcina Mycko i było skierowane do studentów kierunku lekarskiego.

22.03

Piątek

17:00
Lekcje Odchodzenia - prelekcja o chorobach nowotworowych

Akcja mająca na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat nowotworów wśród osób różnych grup wiekowych (od 15 do 72 roku życia). Podczas akcji promowano IFMSA-Poland oraz zachęcano do wzięcia udziału w wiosennej edycji Zdrowia pod Kontrola 2019.

05.04

Piątek

09:00
Wyroluj raka

Akcja mająca na celu zwiększenie świadomości o profilaktyce przeciwnowotworowej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Studenci będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat nowotworów. W trakcie wydarzenia będzie dostępne stanowiskao oferujące naukę samobadania piersi.

17.05

Piątek

17:00
Tramwaj zwany Pożądaniem

Akcja mająca na celu zwiększenie świadomości młodzieży o zakażeniu wirusem HIV. Studenci będą mieli możliwość porozmawiania z naszymi wyszkolonymi edukatorami oraz zadawania pytań na tematy ich nurtujące i wątpliwe. 

09.05

Czwartek

18:00
Spotkanie informacyjne o nowym intranecie. Nauka wprowadzania akcji

Akcja mająca na celu zapoznanie członków oddziału Olsztyn, (w tym KLP i Koordynatorów Lokalnych Programów Stałych) w zapoznaniu się z budową nowej strony intranetu. Zostanie również zaprezentowany nowy sposób wprowadzania i opisywania akcji oraz zapisywanie zadań uczestnikom akcji.

04.04

Czwartek

20:00
Poznaj swoją specjalizację - staż

Akcja mająca na celu zapoznanie studentów z tym co czeka ich po studiach - LEKiem, stażem, specjalizacją organizowana w formie prelekcji. Wydarzenie trwało 1,5 godziny, przeprowadzone zostało przez lek. Łukasza Jaśkiewicza i było skierowane do studentów kierunku lekarskiego.

26.04

Piątek

19:00
Artykuł 18

Akcja podczas której obyła się projekcja filmu Artykuł 18, którego tematyką są problemy osób LGBT, próby utworzenia związków partnerskich i poziom debaty publicznej na ten temat. Współpracowaliśmy z Olsztyńskim Marszem Równości, a akcja skierowana była do wszystkich mieszkańców Olsztyna.

06.04

Sobota

17:40
Kurs Pierwszej Pomocy

Akcja warsztatowa prowadzona we współpracy z Olsztyńskim Marszem Równości mająca na celu naukę mieszkańców Olsztyna udzielania pierwszej pomocy. Poza wykładem i omówieniem najważniejszych zagadnień, przeprowadziliśmy też praktyczne ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach.

07.04

Niedziela

11:00
Taniec towarzyski stress out

Akcja mająca na celu poprawę sprawności fizycznej oraz zmniejszenie poziomu stresu poprzez ćwiczenia fizyczne i taneczne. Studenci będą mogli odpocząć od stresującej nauki, a także poprawić swoją sprawność fizyczną i taneczną oraz rozwinąć słuch muzyczny poprzez wykonywanie rozmaitych ćwiczeń tanecznych, naukę podstawowych kroków i choreografii z zakresu tańca towarzyskiego oraz zabawę z muzyką.

14.04

Niedziela

11:00
Taniec towarzyski stress out

Akcja mająca na celu poprawę sprawności fizycznej oraz zmniejszenie poziomu stresu poprzez ćwiczenia fizyczne i taneczne. Studenci będą mogli odpocząć od stresującej nauki, a także poprawić swoją sprawność fizyczną i taneczną oraz rozwinąć słuch muzyczny poprzez wykonywanie rozmaitych ćwiczeń tanecznych, naukę podstawowych kroków i choreografii z zakresu tańca towarzyskiego oraz zabawę z muzyką.

31.03

Niedziela

11:00
Taniec towarzyski stress out

Akcja mająca na celu poprawę sprawności fizycznej oraz zmniejszenie poziomu stresu poprzez ćwiczenia fizyczne i taneczne. Studenci będą mogli odpocząć od stresującej nauki, a także poprawić swoją sprawność fizyczną i taneczną oraz rozwinąć słuch muzyczny poprzez wykonywanie rozmaitych ćwiczeń tanecznych, naukę podstawowych kroków i choreografii z zakresu tańca towarzyskiego oraz zabawę z muzyką.

19.05

Niedziela

10:00
yoga stress out

Akcja mająca na celu poprawę sprawności fizycznej oraz zmniejszenie poziomu stresu poprzez ćwiczenia fizyczne. Studenci będą mogli odpocząć od stresującej nauki, a także poprawić swoją sprawność fizyczną poprzez wykonywanie rozmaitych ćwiczeń z zakresu jogi.