23.05

Czwartek

17:30

Warszataty Porodu Fizjologicznego

Katarzyna Łęczycka

"Warsztaty Porodu Fizjologicznego" 

Projekt miał na celu zapoznanie studentów z mechanizmem porodu fizjologicznego. Warsztaty odbyły się w formie praktycznych zajęć z odbierania porodu na fantomach, z omówieniem zasad postępowania podczas porodu ulicznego. Pan dr Łukasz Stelmaszczyk, asystent w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa MSZ opowiedział o naturalnym przebiegu porodu, o czynnikach, które warunkują jego prawidłowy przebieg oraz o porodzie w warunkach pozaszpitalnych.

Centrum Symulacji Medycznych, Ul. Warszawska 30 Olsztyn 
Akcja trwała 3h.