Kalendarz - Sierpień 2020

1.8
2.8

8-3

Sierpień

Wakacyjne warsztaty Oddziału Olsztyn

Akcja warsztatowa mającna ne celu integrację nowych oraz ustępujących członków Zarządu Oddziału oraz Koordynatorów Programów Stałych, a także Członków Zwyczajnych....

4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
13.8
14.8
15.8
16.8
17.8
18.8
19.8
20.8
21.8
22.8
23.8
24.8
25.8
26.8
27.8
28.8
29.8
30.8
31.8

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.