Faktury - Olsztyn

Wszystkie wydatki muszą być konsultowane ze Skarbnikiem Oddziału.
Każda faktura powinna zawierać dane IFMSA-Poland, nie można używać skrótów, jak np. Międzyn.Stow.Stud., M.S.S.M. IFMSA itp. Zawsze zamieszczamy pełną nazwę!


Dane do faktury:

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA-POLAND

Ul. Oczki 1a

02-007 Warszawa

NIP: 521-157-91-52


Jeśli mamy już wystawioną fakturę, to po pierwsze, żeby Skarbnik mógł ją rozliczyć
, potrzebuje jej ORYGINAŁU oraz KOPII (oryginały muszą się znaleźć u księgowej, natomiast kopie stanowią osobną oddziałową dokumentację).

Oba te dokumenty muszą posiadać opis (na odwrocie, bądź przypiętej zszywaczem kartce).

Jak taki opis powinien wyglądać? Prosta sprawa, wystarczy użyć schematu:

1. Data i miejsce.

2. Co zostało kupione?

3. Na jaką akcję były przeznaczone te zakupy?

4. Kiedy odbyła się akcja?

5. W ramach jakiego programu stałego odbyła się akcja?

6. Zdanie: "Proszę o zwrot poniesionych kosztów".

7. Podpis.


Pamiętajcie, że z przodu NIKT się nie podpisuje, pole "podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury" ma pozostać puste!

Tutaj przykładowy prawidłowy opis:

,,Olsztyn 10.10.2019 r.

Faktura za zakup plakatów na potrzeby akcji Tramwaj Zwany Pożądaniem, która odbyła się 01.10.2019 r. w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS.

Proszę o zwrot poniesionych kosztów.

XYZ’’

 

W opisie nie wolno używać skrótów typu "SCOPH", należy zawsze wpisać pełną nazwę, nie stosujemy też słów takich jak "nagroda, podziękowanie, prezent" itp. Nie wolno nam też kupować na fakturę żywności. Faktura musi być dostarczona najpóźniej 30 dni od wystawienia faktury lub do końca roku kalendarzowego, w zależności od tego, która z tych dat wypadnie wcześniej. Jeżeli faktura zostanie dostarczona po terminie, niestety nie może być rozliczona.

W przypadku wyższych kwot możliwe jest wzięcie faktury z terminem płatności. Sprzedawca wystawia fakturę, na której pisze termin do kiedy należy przelać pieniądze, dlatego ta faktura powinna być jak najszybciej dostarczona do Skarbnika Oddziału, który ją opłaca z konta oddziałowego. Wtedy w opisie faktury nie pisze się zdania „proszę o zwrot poniesionych kosztów”.

 

W przypadku jakiegoś błędu w fakturze, to nie koniec świata, można iść po raz drugi i prosić poprawę, ale i tak starajcie się wszystko dokładnie sprawdzać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie bójcie się zwrócić do Skarbnika, na pewno chętnie Wam pomoże.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.