24.05

Piątek

17:15

Poznaj swoją specjalizację - How to doktor?

Anna Mróz

Akcja dla studentów medycyny zorganizowana przy współpracy z Porozumieniem Rezydentów. Jej celem było zapoznanie z tym, co czeka nas na LEKu, stażu, specjalizacji, a także poszerzenie wiedzy na temat działalności Porozumienia Rezydentów.

Aula Rowińskiego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, al. Warszawska 30, Olsztyn