30.06

Niedziela

00:00

Social Program lipiec 2019

Ewelina Pudlowska

Akcja średnia (d, i, j, g, b) przeprowadzona po raz pierwszy w tym roku akademickim. Akcja mająca na celu zapewnienie opieki nad Incomings przyjeżdżającymi do Olsztyna na wymianę w lipcu 2019. Czas trwania: miesiąc lipiec. Miejsce przeprowadzenia: Olsztyn.

Olsztyn