29.02

Sobota

09:00

Warsztaty Oddziału Olsztyn

Bartosz Kędziora

Akcja warsztatowa skierowana do Członków Zwyczajnych, KLP oraz Zarządu Oddziału. Jej celem było poprawienie komunikacji w Oddziale, integracja, Graduation Training nowych Trenerów; IFMSA-Poland oraz przygotowanie merytoryczne osób planujących przeprowadzania akcji w Oddziale 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

ul Tarasa Szewczenki 1, 11-041 Olsztyn