29.03

Poniedziałek

13:00

Warsztaty Osłuchiwania

Aleksandra Kłosińska

Akcja warsztatowa mająca na celu przybliżenie studentom 1. i 2. roku techniki osłuchiwania i przećwiczenie tej umiejętności w praktyce.

Centrum Symulacji Medycznej przy UWM w Olsztynie