Edukacja rówieśnicza - nowotwory

Jestem raczek nieboraczek, jak uszczypnę będzie znaczek… ale czym tak właściwie jestem?

Rak a nowotwór to w teorii inne pojęcia. Rak to jeden z typów nowotworu, natomiast pojęcie nowotworu jest bardziej rozbudowane.

Czym są zatem nowotwory?

W naszym ciele komórki ciągle podlegają przemianom - przykładowo nasza skóra jest odnawiana dzięki takim transformacjom. Kiedy się skaleczymy, komórki zaczynają przechodzić serię podziałów i miejsce rany jest odnowione - posiada świeże jednostki.

Nowotwory to także komórki, które jak pozostałe podlegają przemianom, jednak są one niekontrolowane, niezaprogramowane, niewłaściwe i nie podlegają sygnałom jakie wysyła organizm ("nie słuchają się'').

Nowotwory możemy podzielić na trzy typy: złośliwemiejscowo złośliwe i łagodne.

Zacznijmy od nowotworów łagodnych. Czym się charakteryzują? Najważniejszą cechą jest uleczalność. Łagodne nowotwory są podobne do naszych zdrowych tkanek, rosną wolno, posiadają torebkę, która oddziela je od reszty tkanek i nie powodują przerzutów.

Wyjątkiem nowotworu łagodnego, który nie posiada ochronnej torebki jest naczyniak - nowotwór wywodzący się z komórek układu krwionośnego lub ścian układu limfatycznego.

 

Nowotwór miejscowo złośliwy. Ten rodzaj nowotworu może mieć duże rozmiary, przez co naciska na otaczające tkanki, posiada zdolność naciekania oraz przenoszenia komórek nowotworowych na zdrowe tkanki podczas zabiegów operacyjnych. Nowotwory te nie wywołują przerzutów odległych, natomiast ich nawrót jest możliwy po zabiegach operacyjnych.

Przykładem są glejaki mózgu, guz mieszany gruczołów ślinowych, rak podstawnokomórkowy skóry.

 

Nowotwór złośliwy jest cięższą, bardziej skomplikowaną przypadłością. Czym się charakteryzuje? Ma zdolność do naciekania pobliskich tkanek oraz tworzenia przerzutów odległych drogą naczyń krwionośnych i limfatycznych w innych miejscach w naszym ciele. Nowotwory te nie posiadają oddzielającej torebki, podlegają szybkiemu wzrostowi, mają zdolność do angiogenezy, czyli tworzenia nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obrębie nowotworu i znacząco różnią się od zdrowych komórek.

Złośliwe nowotwory dzielą się na podtypy w zależności od tego z jakich komórek się wywodzą. Oto kilka przykładów:

mięsak - nowotwór komórek mezenchymalnych, 

chłoniak - nowotwór układu limfatycznego i krwionośnego (niczym naczyniak),

białaczka - nowotwór układu krwiotwórczego,

nowotwory germinalne - nowotwory jąder i jajników.

Każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. Czy to stwierdzenie ma tu znaczenie? Tak, bo dokładnie tak jak z figurami geometrycznymi, możemy stwierdzić, że każdy rak jest nowotworem złośliwym, natomiast nie każdy nowotwór złośliwy jest rakiem .

Raki to grupa złośliwych nowotworów, które wywodzą się z tkanki nabłonkowej. Przykładowo raka możemy podzielić na:

gruczolakoraka - rak znajdujący się w gruczołach dokrewnych, czyli jajnikach, śliniankach, trzustce, macicy,

rak płaskonabłonkowy - rak znajdujący się w przełyku, skórze, szyjce macicy,

raki urotelialne - znajdujące się w drogach moczowych.

Nowotwory możemy również podzielić zależnie od rodzaju tkanki, z której pochodzi. Wyróżniamy dwa typy:

nowotwór nabłonkowy, który znajduje się w tkance nabłonkowej. Łagodne nowotwory nabłonkowe, to na przykład gruczolaki - nowotwory organów wydzielniczych takich jak trzustka czy tarczyca. Złośliwy nowotwór nabłonkowy to rak;

nowotwór nienabłonkowy jest nazwany i scharakteryzowany zależnie od tkanki z jakiej się wywodzi. Przykładami są czerniaki - nowotwory barwnikowe zmian skórnych lub białaczki - nowotwory układu krwiotwórczego.

Oczywiście istnieje większa liczba przykładów nazw raków oraz nowotworów zależnie od rodzaju oraz miejsca występowania.

 

Zaciekawił Cię ten artykuł? Po więcej informacji zapraszamy na https://www.facebook.com/EdukacjaRowiesnicza/.

Warto również zajrzeć na http://www.onkonet.pl/dp_prof_objawyknl.html?fbclid=IwAR2Hx9eHQURjJS3AB5wdK3EBmEDLt6PkHMPSf0quVcwYi0TRgbr90GjlTwE.

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.