09.05

Czwartek

18:00

Spotkanie informacyjne o nowym intranecie. Nauka wprowadzania akcji

Konrad Miłaszewski

Akcja mająca na celu zapoznanie członków oddziału Olsztyn, (w tym KLP i Koordynatorów Lokalnych Programów Stałych) w zapoznaniu się z budową nowej strony intranetu. Zostanie również zaprezentowany nowy sposób wprowadzania i opisywania akcji oraz zapisywanie zadań uczestnikom akcji.

Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UWM, Al. Warszawska 30, sala 106B

Godzina rozpoczecia 18:00, godzina zakończenia 19:00