05.06

Poniedziałek

15:00

Warsztaty badania fizykalnego

Klaudia Dankowska

Warsztaty badania fizykalnego to okazja dla studentów i studentek kierunków medycznych do doskonalenia umiejętności i nabierania pewności w przeprowadzaniu badania fizykalnego, które jest niezbędne w praktyce medycznej. Jest to także forma przygotowania pod względem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym do egzaminu OSCE. Studenci mieli szansę ćwiczyć [kolejność przeprowadzania badania/osłuchiwanie/opukiwanie/badanie neurologiczne itd.].

CSM Al. Warszawska 30, Olsztyn