22.08

Wtorek

09:00

Surgical Workshops for incomings (MedEx)

Dominika Mysiorska

Warszaty szycia chirurgicznego i laparoskopowego zorganizowane w ramach projektu MedEx przy współpracy programów SCOME, SCOPE oraz SCORE. Udział w nich wzięli studencimedycyny, którzy przyjechali do Olsztyna na praktyki kliniczne lub wymianę naukową. 

CSM, sala 104 i sala wysokiej wierności z trenażerami laparoskopowymi