Członkinie oddziału Olsztyn w szeregach Team of Officials

English below

Z ogromną dumą zawiadamiamy, że Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się w dniach 21,22 listopada 2020 wybrało Justynę Kacperczyk na stanowisko Koordynatorki Narodowej ds. Wymiany Naukowej (NORE) oraz Karolinę Szamałek na stanowisko Koordynatorki Narodowej ds. Praw Człowieka i Pokoju.

Justyna Kacperczyk bierze bardzo czynny udział w akcjach IFMSA już od ponad 4 lat.

Zaczynała od uczestnictwa w Zdrowiu pod kontrolą i od tego czasu prężnie pnie się po szczeblach ifmsowej kariery. Na stanowisko NORE została wybrana po raz drugi, dlatego jesteśmy podwójnie dumni i spokojni, że sprawy naszych wymian naukowych są w odpowiednich rękach. Justynę cechuje punktualność i uczciwość a kino to jej ogromne hobby. Jest człowiekiem wielu pasji co potwierdza Mistrzostwo Europy w karate Shinkyokushin oraz licencja instruktorki narciarstwa.

Karolina Szamałek obejmuje nowe stanowisko również po 4 latach czynnego uczestnictwa w IFMSie.

Rozpoczęła studia na UTH w Radomiu gdzie podjęła się założenia oddziału od zera. Pierwszą zorganizowana akcją były Warsztaty szycia chirurgicznego. W Olsztynie objęła funkcję LOPR. W 2020 roku została Asystentką Koordynatorki Narodowej ds. Praw Człowieka i Pokoju gdzie stawiła czoło nowej sytuacji epidemiologicznej, która wymusiła przeniesienie naszych akcji do internetu.

Co dalej? Sami przeczytajcie:

Planów na rok 2021 jest wiele. Mam nadzieję, że wraz z moim nowym zespołem zrobimy dużo dobrego! A planujemy rozwój, wolontariat, działalność na rzecz innych i włożymy w to ogrom serducha!

Kochani, angażujcie się, to jest ten czas. Każdy program w naszym stowarzyszeniu jest doskonałym polem do rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, które przydają się później w życiu. Warto działać ponadprogramowo. Do zobaczenia!

 

Dodatkowo Oddział Olsztyn może pochwalić się liczną grupą wyłonioną poprzez konkursy ogólnopolskie. W 2021 roku na arenie narodowej reprezentować nas będą:

Paulina Kołodziejczyk jako Asystentka Sekretarza Generalnego IFMSA Poland

Aleksandra Kłosińska jako Członkini SWG ds. Bazy Relacji

Joanna Tabak jako Koordynatorka Ogólnopolska Projektu Poznaj swoją specjalizację

Laura Eliszewska jako Koordynatorka Ogólnopolska Projektów Różowych

Kinga Haduch jako Członkini Zespołu Ogólnopolskiego SCORP ds. Marketingu

Olga Chorąży jako Koordynatorka Ogólnopolska ds. Projektów Charytatywnych

Julia Borowska jako Koordynatorka Ogólnopolska ds. Praw Człowieka

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

---

We are honoured to break the news, that Justyna Kacperczyk was elected NORE National Officer for Research Exchange and Karolina Szamałek was elected NORP National Officer for Human Rights & Peace by General Assembly on 21-22.11.2020.

Justyna Kacperczyk has been an active member since 2016.

She first gave it a try at Zdrowie pod kontrolą, and since then she has been climbing the IFMSA’a career ladder. she actually has been re-elected NORE that’s why we are super proud of her and above that we trust that she’s gonna do her job well. Her best features are punctuality and honesty, she is also an avid movies fan. Not surprisingly she is a multitalented person who won European Karate Shinkyokushin Championship and has ski instructor license.

Karolina Szamałek takes up a new position also after 4 years of active participation in IFMSA.

She started her studies at UTH in Radom, where she started the department from scratch. The first organized action was the Surgical Suturing Workshop. In Olsztyn, she took over the function of LOPR. In 2020, she became the Assistant of the National Coordinator for Human Rights and Peace, where she faced a new epidemiological situation that forced the transfer of our actions to the Internet.

What are her goals?

There are many plans for 2021. Hope to do a lot of good with my new team! And we plan to develop, volunteer, work for the benefit of others and we put a lot of heart into it! 

Dear, get involved, this is the right time. Each program in our association is an excellent field for development, gaining new experiences and skills that will be useful later in life. It's worth doing extra. See you soon!"

 

What is more, Olsztyn has been blessed with many more members that will represent us nationally in 2021:

Paulina Kołodziejczyk as General Secretary’s Assistant of IFMSA Poland

Aleksandra Kłosińska as a SWG member for Relationship Databases

Joanna Tabak as National Officer for Poznaj swoją specjalizację

Laura Eliszewska as National Officer for Pink Projects

Kinga Haduch as a member of SCORP for marketing

Olga Chorąży as National Officer for Charity Projects

Julia Borowska as National Officer for Human Rights

 

 

Congratulations, we wish you all the best!

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.